top of page

'If we settle for tolerance, we have failed. 

Our goal is love'

 

Rich & Yvonne St. John-Dutra (founders ChallengeDay) 

Samenleven gaat niet vanzelf, naast elkaar leven is soms al vrij lastig. 

Langs elkaar heen leven lijkt soms vanzelf te gaan. Om echt samen te !even is het nodig om samen te komen, elkaar te ontmoeten. samen dingen te doen, belangrijke gebeurt­enissen samen te herdenken, te bespreken, te vieren. Om in gesprek te gaan om ons zo aan elkaar te verbinden. Waar wij de kans zien zullen wij door middel van onze project­en mensen samen brengen. Ook om de 'moeilijkere gesprekken' met elkaar te voeren.

Zo werken wij aan 'samen'. WIJ zijn samen! Wij zijn Mazi.

PP Vreedzaam Oost .jpg
bottom of page