top of page

'If we settle for tolerance, we have failed. 

Our goal is love' 

Rich & Yvonne St. John-Dutra (founders ChallengeDay) 

Stichting Mazi is ontstaan als een reactie op de Nederlandse maatschappij. Op dat woord zelfs. Steeds meer hebben we het over een maatschappij en minder over een samenleving. Terwijl dat woord zo veel waarde in zich heeft. Wat als we niet naar ons land kijken als een maatschappij, als een onderneming of als de 'BV Nederland'? Maar ons focussen op iets anders, op het samen leven. 

Samen !even, samen werken, samen in verbinding, daar staat µazi voor. Het Griekse woord voor samen, Mazi, is daarom gekozen als onze naam. 

Het is onze overtuiging dat Nederland een prachtig land is, waar zoveel kansen liggen die we samen kunnen benutten. Kansen die er zijn juist omdat we zo divers zijn, omdat we de vrijheid hebben om onze unieke zelf le zijn. Maar kansen die bedreigd worden door polarisatie en individualisme. Kansen die mislopen orndat we te weinig samen komen, te weinig samen doen. 

Missie 

 

De stichting heeft als doel: het verbeteren van de sociale cohesie door middel van verbindende acties tussen verschillende maatschappelijke actoren.

Strategie

 

Het is onze strategie om op verschillende wijzen mensen bij elkaar te brengen in Nederland. Soms door zelf die activiteiten te organiseren waarin die ontmoeting plaats zal vinden. Maar ook door anderen te ondersteunen in hun verbindende activiteiten. Verder zal de stichting zich inzetten om haar ervaringen en expertise te delen met anderen, ten behoeve van de verbinding in de samenleving. 

Concreet kunnen daarmee de activiteiten lopen van knuffelacties tot workshops. Van een-op-een advies aan sociaal maatschappelijke initiatieven tot het zelf opzetten van nieuwe projecten. Waarbij er extra nadruk ligt op het verbinden van nieuwkomers in onze samenleving en het verbinden van groepen en personen met diverse achtergronden. 

Anbi

Als stichting ambiëren wij om het maatschappelijk nut te dienen en zijn dan ook erkend door de belastingdienst met een ANBI-Status. 

 

Ten behoeve hiervan stellen wij de volgende gegevens ter beschikking:

PP Vreedzaam Oost .jpg
bottom of page