top of page

Ieder1

Periode 2016 - afgerond 

Partner Ieder1, Triodos Foundation 

De maatschappelijke organisatie IEDER1 wilde een stem geven aan al die Nederlanders die de verschillen in de samenleving zien als een kracht. Om zo de eenheid in de samenleving te bevorderen. Acteur Nasrdin Dchar was initiatiefnemer van deze beweging en organiseerde de Parade van IEDER1 in Amsterdam op 25 september 2016. Wij waren een strategische partner in de ontwikkeling van dit project waarbij we ons hebben ingezet voor de fondsenwerving richting particuliere fondsen, overheid en individuele donateurs.

PP Ieder1.jpg
bottom of page