top of page

Het Gelijk Van Oost

Periode 2010- afgerond 

Partner Gemeente Amsterdam, Studio 52nd, De Doetank, Challenge Day 

Een project over discriminatie in Amsterdam Oost, waarin we via theater, buurtonderzoek en een workshop in gesprek zijn gegaan over de verwarrende kluwen van discriminatie in de buurt om zo juist de sleutelfiguren samen te laten komen, aan elkaar te verbinden. Hier zijn samenwerkingen en relaties ontstaan, die tot nu toe nog te zien. Stichting Mazi was nog niet opgericht ten tijde van dit project, maar voor Bas Zwiers, toen nog directeur van Studio 52nd, is dit project de basis geworden voor zijn verdere visie en voor het oprichten van Stichting Mazi.

PP Gelijk van Oost .jpg
bottom of page