top of page

BeThe(Hu)Man

Periode vanar 2020- lopend 

Partner Emancipator (en vele anderen)

Website: www.emanciapator.nl

Wereldwijd groeit de beweging van jongens en mannen die deel willen uitmaken van de oplossing van het probleem van genderongelijkheid en geweld tegen meisjes en vrouwen. Ook in Nederland zijn steeds meer organisaties zich ervan bewust dat we mannen deel van de oplossing moeten maken, en zij doen dat op allerlei verschillende manieren. Wij zijn een actieve strategische partner in het Nederlandse netwerk.

PP Be the Human .jpg
bottom of page