top of page

Vreedzaam Amsterdam

Periode vanaf 2017 - lopend 

Partners Gemeente Amsterdam, De Vreedzame School, De Vreedzame Wijk 

Website: www.vreedzaam.amsterdam.nl

 

 

Vreedzaam Amsterdam is een platform waar de scholen, organisaties, sleutelfiguren en anderen samenkomen die zich dagelijks inzetten voor de stad van de toekomst. Een stad waarin kinderen en jongeren een grote rol spelen. Een platform om inspiratie uit te wisselen, samenwerking te stimuleren, elkaar te ondersteunen en samen te leren. Onze stichting heeft hiertoe het initiatief genomen met de partners. 

PP Vreedzaam Amsterdam .jpg
bottom of page